Több ezer alkatrész pontos illesztéséről van szó. A véglegesítés ezért nagyon sziszifuszi munka. A formai illesztés minden egyes felmerülő módosítása kihat a hajó összes alkatrészére. A súlyeloszlás és az általános elrendezés szinte kirajzolja a vonalrajzi tömeget, még is ez önmagában kevés. Most kap teret az igazi Industrial Design létfontossága. Most kell ténylegesen összekötni a tárgyat az emberrel! A hajó megjelenésének meghatározó emocionális hatást kell transzformálni a funkciók sokaságáról. Ezen túl pedig a végleges formának maximálisan helyt kell állnia a használati folyamatban. Ezen fő tervezési alapelváráshoz kapcsolódik a rengeteg rétegelvárás. Életciklus kalkuláció, formai-szerkezeti amortizáció, anyaghasználat, megmunkálási technológia és az ezekből következő gyártási költség.

Ebben a fázisban a szerkezeti modell összes paramétere, alkatrészekkel, a kötelező felszerelésekkel, vagy akár a modellezett élelmiszerekkel is már egy 3D file-ban vannak megépítve. A file-ból kinyert adatok és a csapat általános stratégiája alapján vonalrajzok, skiccek, látványtervek készülnek, amik alapján clay modell épül. Ezen az agyagmodellen alakul ki a végleges forma. Muszáj élőben modellezni, csak így látható és érzékelhető jól a tömegkezelés. A munka közben folyamatos ellenőrzések történnek. Van, hogy még ebben a fázisban is vissza kell menni az M=1:1-es modellhez és mondjuk mentőmellényben kipróbálni a mozdulatot, vagy a térhasználatot, egy-egy apró módosításnál. Mindemellett Déry Attila folyamatos apró korrekciókat hajt végre a hajó vízvonal alatti részének úszásgeometriáján és súlyeloszlásán.

A végleges clay modellről 3D scanneléssel virtuális testkép készül, ami ezredmilliméteres pontossággal kerül korrekcióra a végleges file-ban. Ebből a végleges file-ból születik a gyártmánytervi file, vagy is a kód, ami alapján a 3D marók majd kimarják tavasszal az igazi hajó szerszámait. Természetesen szándékosan nem beszélek és mutatok több konkrétumot a tervet illetően. 2017. május 3-án 18 órakor a kész, végleges egységében fogom ismertetni munkánkat a világgal.

Addig viszont még rengeteg dolog van előttünk, de egész pontosan látjuk a feladatokat és ez megnyugtató. A VÍZRESZÁLLÁS csapata februártól rákapcsolt a 4. fokozatra. A fejlesztés napi 12-14 órában zajlik heti hat, de sokszor heti hét napban. Rendületlenül tartjuk az ütemezést és az előirányzott minőséget, nagyon magas szakmai színvonalra kívánunk megérkezni. Nem csak magunk miatt. Ez az átállás, az egész bolygó érdekében zajlik.

100% Industrial Design
The time has come to integrate the parts beneath the waterline, the complexity of the interior, and the outer fittings into a plan that provides with information about the entire ship.

Here we’re talking about a complex process that requires us to put together thousands of fittings and units in a minute way. Therefore coming up with the final definition is a quixotic task. Each of the modifications during the process of putting the ship together will potentially influence all other parts of the ship. The weight distribution and the plans for the general arrangements are helping us to have a better idea about the planned total mass. However, this by itself is not comforting. Here, sound industrial design rises to prominence. At this point we have to actually make contact between humans and objects. We have to bear in mind both, the emotional impact that the outlook of the ship will make on humans and the transformation of myriads of functions. In addition to that, the final design has to do well in testing. To this fundamental design prerequisite are related a number of secondary needs. These secondary requisites include things such as the estimation of the ship’s life-span, its formal and constructional amortization, the quality and the selection of materials, the processing technology, and eventually the cost of production, which is going cover all these expenses.

At the present stage the parameters of the constructional plan and that of the fittings, and the obligatory equipment including the simulated foods have been made available in a 3D file. Based on information that we have drawn from this 3D file we are currently preparing and coming up with new line drawings, drafts, and visual designs. Drawing from all these, we are also making a clay model. The final form of the ship is taking shape based on this materialized model. It is necessary to have this model because this is the only way to have a better sense and to see the weight distribution of the vehicle. Supervision and control are taking place during the entire production phase. Even at the present stage it is occasionally necessary to get back to the M=1:1 model and check, for instance a certain move in life jacket, or to test the use of room, if we would like to make minor modifications. Besides, Atilla Déry is permanently making minor corrections on the swimming geometry and weight distribution on the parts of the ship under its weight line.

Based on the final clay model a virtual image of the ship’s body will be made with 3D scanning, and this image will be corrected meticulously in the final file. The plans for the design production will be based on the above-mentioned final file. In other words, this final file is a ‘code’, according to which 3D milling machines will be able to produce the parts of the ship in the spring time.

It is, of course, intentional that at present I neither talk about nor present further details about the plan.3rd May 2017 at 6 pm within the framework of a presentation the project in its final shape will be communicated and demonstrated.

However, there’s a lot to be done until then. We are nevertheless certain about our prospective duties and this gives us comfort. Team Project Setting Sail have embarked on working on the fourth stage since February. Developmental works are normally taking place six, and oftentimes even seven times a week in 12-14 hours long daily sessions. Our team members are indefatigable when it comes to keeping up with our working schedule and are dedicated to reach the desired standard of quality, and hence we are aiming at reaching a very high professional standard.  They not only do this for themselves. This transition is for the benefit of the entire globe.